All Posts By

Hans Clemens

All posts by Hans Clemens

Energiebesparing

By Geen categorie

Veel bedrijven moeten volgens de wet energie besparen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer en steeds meer ook via de voorschriften uit de omgevingsvergunning (activiteit milieu). Ook is soms een bepaald energielabel…

Read More

Aanmeldnotitie

By Geen categorie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling / aanmeldnotitie … gevolgen voor uw plannen Op 7 juli 2017 is  het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Een belangrijkste veranderingen is dat voor sommige bedrijfsactiviteiten vanaf 16 mei…

Read More