icon-geluidsadvies

Lucht en geluid

Een zangschool naast een dovencentrum leidt wellicht niet tot veel klagende buren, maar in veel andere gevallen is geluidshinder snel gemaakt. Met geluidseisen krijgt u al te maken als u een kantoor of woning wilt realiseren en is dus in veel gevallen een belangrijke factor om rekening mee te houden.

Geluidsoverlast; Akoestisch onderzoek
De voorbeelden waarin sprake is van geluidsoverlast zijn legio. En daar waar conflict is, grijpt de overheid in. De eisen die de overheid stelt aan bedrijven en burgers ter voorkomen van geluidshinder zijn daarmee van steeds groter belang. Wij geven ondernemers regelmatig geluidsadvies ter voorkoming of beperking van geluidsoverlast en voeren regelmatig akoestisch onderzoek uit, onder ander in het kader van:

  • horecalawaai;
  • industrielawaai;
  • bouwakoestiek;
  • wegverkeerslawaai (SRM-2);
  • recreatielawaai;
  • referentiemetingen;
  • controlemetingen;
  • juridische toetsing/begeleiding;

Onze onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een akoestisch rapport. Dit rapport moet volledig controleerbaar en herhaalbaar zijn door de controlerende instantie. Concreet betekent dit, dat de alle onderzoeksstappen door de controlerende instantie moeten kunnen worden nagelopen en gecontroleerd.

Luchtonderzoek
Volgens de meest recente onderzoeken in Ahwaz, Iran (één van de meest vervuilde steden ter wereld volgens de wereldgezondheidsorganisatie), is een slechte luchtkwaliteit (fijnstof) niet bevorderlijk voor de volksgezondheid. Ook de Nederlandse overheid verplicht bedrijven tot het monitoring van de luchtkwaliteit en tot regelmatig luchtonderzoek bij mogelijk vervuilende situaties. Behalve voor het vaststellen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie kan ook de luchtkwaliteit voor toekomstige scenario’s worden doorgerekend. Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om toekomstige uitstoot in te schatten. Hierdoor ontstaat duidelijk inzicht in de ruimtelijke spreiding van de luchtvervuilende stoffen en kan gekeken worden de uitstoot, ook op termijn, binnen de gestelde normen te houden.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021