GeluidsadviesDiensten

Amitec is een allround adviesbureau op het gebied van het Nederlandse vergunningenstelsel. Wij zijn praktisch georganiseerd en flexibel inzetbaar.

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen

Een milieuvergunning; voor de ondernemer vaak een goede, onuitputtelijke bron van irritatie en frustratie, voor de overheid hét middel om de leefomgeving van anderen te beschermen. Daartussen staan wij. Wij bepalen samen met u welke vergunning u nodig heeft en helpen u vervolgens zo snel mogelijk door de vergunningsaanvraag heen.
Meer over Omgevingsvergunningen, Activiteitenbesluit & WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan
Waar mensen samen leven en werken, beïnvloeden zij elkaars leefomgeving. Om een goede balans hierin te vinden en te houden, stellen gemeentes bestemmingsplannen op. Wanneer u plannen heeft voor uitbreiding of verplaatsing van uw bedrijf, zal dus eerst gekeken moeten worden of dit past in het huidige bestemmingsplan.
Meer over Bestemmingsplan.

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek
Bodemverontreiniging kan voor bedrijven een grote (potentiële) kostenpost vormen en vergaande aansprakelijkheid met zich meebrengen. Zo niet nu, dan toch in de toekomst. Bedrijven zijn daardoor in veel gevallen gehouden tot een bodemonderzoek, of doen er op zijn minst verstandig aan de bodem te laten onderzoeken. De gevraagde omvang en soort onderzoek verschillen echter sterk per situatie.
Meer over bodemonderzoek & bodemverontreiniging.

Geluidsadvies

Lucht en geluid
Een zangschool naast een dovencentrum leidt wellicht niet tot veel klagende buren, maar in veel andere gevallen is geluidshinder snel gemaakt. Met geluidseisen krijgt u al te maken als u een kantoor of woning wilt realiseren en is dus in veel gevallen een belangrijke factor om rekening mee te houden.
Meer over Luchtkwaliteit en Geluidsoverlast.

Geuronderzoek

Geuronderzoek
Landelijk wonen klinkt aangenaam. Een varkensboerderij naast uw erf klinkt al iets minder. En de wind de verkeerde (lees; uw) kant op, klinkt al helemaal niet meer zo aangenaam.. Op het moment dat u die geur ervaart als hinderlijk, is het wellicht verstandig een geuronderzoek uit te laten voeren.
Meer over geuronderzoek.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021