Geuronderzoek

Landelijk wonen klinkt aangenaam. Een varkensboerderij naast uw erf klinkt al iets minder. En de wind de verkeerde (lees; uw) kant op, klinkt al helemaal niet meer zo aangenaam. Op het moment dat u die geur ervaart als hinderlijk, is het wellicht verstandig een geuronderzoek uit te laten voeren.

.

Naast de vervelende ervaring die dit met zich meebrengt, kan geur ook schade aan uw gezondheid toebrengen. Lichamelijke klachten als hoofdpijn of verstoorde ademhaling kunnen het gevolg zijn. Het is daarom voor bedrijven  van belang geuroverlast te beperken en tijdig een geuronderzoek uit te voeren.

Wij gaan bij een geuronderzoek voor u na wat de geurinvloeden zijn van omliggende bedrijven. Door raadpleging van de gemeentelijke bouw- en milieudossiers en de uitstootgegevens van omliggende (agrarische) bedrijven, kunnen wij met een geuronderzoek de belasting op / over uw locatie berekenen. Voor de berekening van de geurbelasting met betrekking tot veehouders maken wij gebruik van het verspreidingsmodel ‘V-stacks’, waarmee wij de belasting kunnen toetsen aan de maximaal toegestande waarden. De resultaten vertalen wij in een of meer overzichtstekeningen.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021