Privacy en Cookies

Amitec BV gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.  Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gevraagd en verwerkt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Gegevens
Wij vragen u om uw persoonsgegevens als wij een dienst of product aan u leveren. Het kan dan gaan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP adres van waaruit u onze website bezoekt.

Doel
Amitec BV verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Online dienstverlening / website
  • marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
  • Uitvoeren van dienstverlening (uitvoeren van de overeenkomst)
  • Uitvoeren van sollicitatieprocedures
  • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beveiliging
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Zo stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen wij deze in beperkte vorm bewaren voor toekomstige verzoeken en/of vragen. Op eerste verzoek zullen wij u informeren welke gegevens worden bewaard of kunnen worden verwijderen (zie ook: Uw rechten en vragen).

Als er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, dan gelden deze wettelijke termijnen. Verder kan op verzoek van de opdrachtgever de bewaartermijn worden verlengt.

Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt.  Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast maakt Amitec BV gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wijzigingen privacyverklaring
Amitec BV kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 24 mei 2018

Uw rechten en vragen
U heeft het recht om Amitec BV een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:

info@amitec.nl

of per post aan:

Amitec BV
Hobostraat 1E
5402CB  UDEN