Maak een afspraak
Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u meer informatie maak een afspraak.

Over ons

Van omgevingsadvies tot hulp bij handhavingsproblemen, Amitec is dé partner voor MKB-ondernemers die zich willen concentreren op hun corebusiness in plaats van op regels en wetten. Wij denken mee, geven goedbedoelde adviezen, die gelukkig vooral ook nuttig zijn en nemen uw zorg uit handen. Door bestemmingsplanadvies, een vergunningsaanvraag of simpelweg door alles van a tot z voor de ondernemer te regelen.

Met ruim 30 jaar ervaring weten wij dat het voor MKB-bedrijven vaak een hele opgave is zich in de steeds veranderende wet- en regelgeving een weg te vinden. Een tijdrovende klus die ondernemers liever uitbesteden en vaak ook beter uit kúnnen besteden.

Wij zijn er om u te helpen. Als gecertificeerd, onafhankelijk milieuadviesbureau kennen wij de weg op het gebied van milieuwetgeving als geen ander. Vanuit Uden, waar ons kantoor is gevestigd, ondersteunen wij veel bedrijven in de regio Uden, Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch bij het aanvragen van vergunningen, uitvoeren van bodemonderzoeken en alle andere vormen van advies over de wonderlijke wereld van onze milieuwetgeving. Door de goede band met onze klanten en samenwerkingspartners staan wij echter ook in de rest van Brabant en soms ver daarbuiten ondernemers bij.

Waarom Amitec?

Wij weten waar we over praten en dat loont, ook voor u. Wij kennen ons werkgebied en de milieuwetgeving als geen ander en dat maakt dat wij kunnen helpen en kunnen doorgaan, waar dat andere adviesbureaus niet (meer) lukt. Wij hakken al ruim 25 jaar met dit bijltje en weten waar en hoe we moeten hakken. Een vergunningsaanvraag begeleiden of overnemen van een klant is één ding, maar een klant uit een conflict met een handhavingsinstantie helpen, vraagt andere competenties. Door onze ervaring en kennis van zaken zijn wij goed in het vinden van oplossingen die anderen ontgaan en kunnen wij ondernemers in een vroeg stadium adviseren over problemen waar zij mogelijk tegenaan gaan lopen. Wij zien het als onze taak onze klanten voor te bereiden op veranderingen die hen te wachten staan, daar passend advies over te geven en ze ook bij te (blijven) staan bij problemen met handhavingsinstanties. Daarbij hoort eerlijke, open en duidelijke communicatie naar de klant toe, aandacht voor elke klant (groot en klein) en de klant het vertrouwen geven dat wij hun belangen goed behartigen.

Veranderende wetgeving

Onze milieuwetgeving verandert jaarlijks, de betekenis van die wetgeving in specifieke gevallen dus ook. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op milieugebied en houden onze klanten daarvan op de hoogte. Wij ondersteunen onze klanten in bestuursrechtelijke geschillen met gemeentes, provincie of de rijksoverheid. Vaak lukt het ons een impasse met de handhavingsinstanties te doorbreken, soms niet. In dat geval kan soms alleen de gang naar de rechter nog uitkomst bieden. Wij hebben meerdere malen bewezen dat we in dat geval, mede door onze goede samenwerking met gespecialiseerde advocaten op dit gebied, in staat zijn onze klanten met succes in gerechtelijke procedures (tot aan de Raad van State) bij te staan.