Actueel

Bekijk hieronder ons laatste nieuws.

6 april 2023 in Geen categorie

Informatieplicht energiebesparing in 2023

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en vanaf 2024 aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een…
Read More
15 maart 2023 in Geen categorie

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.  Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is nu samengebracht…
Read More
16 januari 2023 in Geen categorie

De Omgevingswet

De Omgevingswet is een wet in Nederland die op 1 juli 2023 van kracht wordt, volgens de laatste inzichten. De wet vereenvoudigt en integreert de regels voor ruimtelijke ordening, milieu…
Read More
15 december 2022 in Geen categorie

Omgevingswet naar 2024?

. UPDATE 26/1/2023 : De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de…
Read More
31 mei 2021 in Geen categorie

Omgevingswet 2022 opnieuw uitgesteld

De Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld en gaat een half jaar later in dan gepland. De invoering van de wet is al meerdere keren uitgesteld. De regels gaan gelden vanaf 1…
Read More
19 augustus 2020 in Geen categorie

Energiebesparing

Veel bedrijven moeten volgens de wet energie besparen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer en steeds meer ook via de voorschriften uit de omgevingsvergunning (activiteit milieu). Ook is soms een bepaald energielabel…
Read More
30 januari 2019 in Geen categorie

Energiebesparing met informatieplicht

Voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen, onder het zogenaamde type A of B-inrichting, moeten extra alert zijn. Per 1 januari 2109 is de regelgeving voor energiebesparing aangepast! Eerder berichtte…
Read More
28 februari 2018 in Geen categorie

Energiebesparing bij Bedrijven

Energiebesparing bij bedrijven is geregeld in het Activiteitenbesluit, wat voor het gros van ondernemend Nederland (deels) van toepassing is. Welke gevolgen hebben deze wettelijke regels voor uw organisatie? Verbruikt uw…
Read More
25 januari 2018 in Geen categorie

Aanmeldnotitie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling / aanmeldnotitie ... gevolgen voor uw plannen Op 7 juli 2017 is  het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Een belangrijkste veranderingen is dat voor sommige bedrijfsactiviteiten vanaf 16 mei…
Read More
8 maart 2016 in Geen categorie

Schending vertrouwensbeginsel gemeente

Bij schending van vertrouwen, is recht op compensatie, ook door een gemeente Als u de bestemming van uw perceel wilt veranderen, is het verstandig om eerst bij de gemeente te…
Read More