Omgevingswet naar 2024?

By 15 december 2022januari 30th, 2023Geen categorie

.

UPDATE 26/1/2023 : De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan. 

De invoering van de Omgevingswet per 1-1-2023 wordt wederom uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari zou ingaan, maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schuift dat een half jaar op, naar 1 juli 2023.

De wet moet het eenvoudiger maken om een vergunning aan te vragen en te verlenen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning of bedrijfspand. De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regelingen samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis.

De gemeente willen meer tijd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Samengevat stellen de gemeenten dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.

De leden spreken zich in deze motie (pdf, 147 kB) duidelijk uit voor invoering van de Omgevingswet, maar spreken wel over een verantwoorde invoering. Om tot een verantwoorde en haalbare invoering te komen is tijdige duidelijkheid over de invoeringsdatum nodig. Snelle behandeling van de wet in de Eerste Kamer is daarom zeer gewenst.  

Daarnaast is na het slaan van het Koninklijk Besluit voldoende voorbereidingstijd, minimaal 6 maanden, voor gemeenten noodzakelijk.  

De omgevingswet in 2023 of toch 2024? Het is nog geen gelopen race, dus houdt onze website in de gaten voor nieuws over de invoering.