De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

By 15 maart 2023Geen categorie

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 maart ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. 

Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is nu samengebracht in de Omgevingswet en is daarmee een stelsel van planning, besluitvorming en procedures.
De Omgevingswet heeft verschillende doelen:
– Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden;
– Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht;
– Substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, waardoor procedures sneller moeten worden. Naar schatting zullen 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden verwerkt tot ca. 400 omgevingsplannen, waarmee kosten moeten worden bespaard, onderzoekslasten beperkt en biedt het systeem meer mogelijkheden voor digitale vaststelling. Met dit systeem zal de beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken ook eenvoudiger toegankelijk worden gemaakt.

Nu de Eerste Kamer in heeft gestemd met de invoering, zullen wij u -als klant- op weg helpen met de huidige en nieuwe wetgeving.