Energiebesparing bij bedrijven is geregeld in het Activiteitenbesluit, wat voor het gros van ondernemend Nederland (deels) van toepassing is. Welke gevolgen hebben deze wettelijke regels voor uw organisatie?

Verbruikt uw onderneming meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar?
In dat geval moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervan binnen 5 jaar terug kunt verdienen. Wettelijke erkende maatregelen voor energiebesparing zijn per bedrijfstak vastgelegd. Bijlage 10 van de Activiteitenregeling bij het Activiteitenbesluit bevat nu voor 19 bedrijfstakken lijsten met erkende energiebesparende maatregelen.

Bij een jaarlijks verbruik meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas, kan de overheid eisen dat u een energiebesparingsonderzoek laat uitvoeren.

Hulptool

Met de  Regelhulp Wetchecker energiebesparing kunt u eenvoudig bepalen welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden en waaraan uw onderneming moet voldoen.

Heeft u hulp of advies nodig, dan kunt altijd contact opnemen met Amitec BV.