De vormvrije m.e.r.-beoordeling / aanmeldnotitie … gevolgen voor uw plannen

Op 7 juli 2017 is  het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Een belangrijkste veranderingen is dat voor sommige bedrijfsactiviteiten vanaf 16 mei 2017 een aanmeldnotitie nodig is. Dit noemen we dan een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Wanneer is dit van toepassing.

Een aanmeldnotitie hoeft alleen te worden opgesteld als een initiatiefnemer (bedrijf of particulier) de gewenste activiteit wil starten of uitbreiden. Deze moet dan wel zijn beschreven in de bijlage, onderdeel C of D, van het Besluit milieueffectrapportage.

De aanmeldnotitie wordt  door ons bureau opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag of omgevingsdienst. De aanmeldnotitie is vormvrij, maar bevat informatie over de activiteit. minimaal dienen de kenmerken, plaats en de potentiële effecten van deze activiteit te worden beschreven.

Deze procedure dient voor elke andere procedure te worden doorlopen en kan gevolgen hebben voor uw plannen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op.