grond voor bodemonderzoek

Tijdens de aankoop van een huis, perceel of bedrijfspand wordt vaak niet gedacht aan de bodemkwaliteit. Er wordt vooral gekeken of de locatie goed bereikbaar is, de staat van het pand en of de ruimtes voldoende mogelijkheden biedt aan de wensen van potentiële kopers.
Wij begeleiden kopers of verkopers tijdens hun aankoop / verkooptraject. beide partijen zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen en consequenties, indien er een bodemverontreiniging op het perceel aanwezig is.

Wettelijk gezien hebben de verkoper en koper een zogenoemde onderzoeks- en informatieplicht. Een koper is verplicht uit te zoeken of er verontreiniging op het perceel aanwezig is en de verkopende partij heeft een meldingsplicht.

Als verkoper bent u niet alleen verplicht te melden wanneer er een verontreiniging aanwezig is op het perceel, maar ook als hiervan een vermoeden bestaat. In het ergste geval kunt u als verkopen ook aansprakelijk worden gesteld als u had kunnen weten dat er verontreiniging aanwezig was of een vermoeden bestond.

Vaak zien we dan dat in het koopcontract de ontbindende voorwaarde van een ‘schone grondverklaring’ wordt opgenomen. Echter bestaat een dergelijke verklaring niet en leert het verleden ons dat hierover al talloze juridische procedures zijn gevoerd, terwijl dit relatief eenvoudig af te vangen is door goed af te spreken wat wel en niet acceptabel is. waar gewerkt of gewoond wordt, is altijd wel wat te vinden.

Door voor de uiteindelijke overdracht c.q. levering de kwaliteit van de bodem te laten bepalen, wordt vooraf duidelijk of er sprake is van bodemverontreiniging en welke gevolgen dit heeft voor het gebruik.

Wij kunnen u in dit traject begeleiden, bijvoorbeeld door samen deze afspraken door te lopen en aangeven welke passage er voor u in het koopcontract moet staan, zodat u achteraf niet voor onaangename verassingen of onduidelijkheden komt te staan.

Wanneer er na het bodemonderzoek blijkt dat een verontreiniging aanwezig te zijn, dan kunnen wij u adviseren in het vervolgtraject. Hierbij staan uw wensen en belangen voor ons natuurlijk centraal.