Met ingang van 1 november 2014 wijzigt het Besluit omgevingsrecht (ook wel Bor genoemd). Dit heeft gevolgen voor iedereen in Nederland die van plan is zijn of haar woning uit te breiden. Zo wordt het vergunningsvrij bouwen grotendeels aan banden gelegd, maar worden de mogelijkheden voor een uitbouw weer verruimt.

Nieuw is dat mantelzorg is opgenomen als een vergunningvrij en dat dit met een reguliere (8 weken) procedure geregeld kan worden.

Nieuw is dat bij bedrijfswoningen eigenlijk geen vergunningsvrije bouwwerken meet kunnen worden opgericht. Dit is een gevolg van de wijzigingen van een definitie en heeft een grote impact op alle bedrijfswoningen.

Hoeveel u nog mag uitbreiden, hangt volledig af van de ligging van het perceel en de positie van reeds aanwezige bouwwerken. Wilt u meer weteN? Neem dan contact met ons bureau op, om een afspraak te maken.