De Wabo anno 2012

Eind januari is aan de gedeputeerden van Brabant en Zeeland het onderzoek “de goede punten van de Wabo en de verbeterpunten” overhandigd. Een initiatief van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en Kamers van Koophandel Brabant en Zuidwest-Nederland.

Is het met de Wabo voor bedrijven en particulieren echt eenvoudiger geworden om vergunningen aan te vragen? Zijn de vergunningenprocessen sneller geworden en zijn de administratieve rompslomp verlaagd? Het onderzoek geeft antwoord op die vragen.

De conclusies:

 • Bij de meeste aanvragen gaat het om een eenvoudige vergunning, gericht op bouwen.
  De ervaringen hiermee zijn neutraal tot positief.
 • Een klein deel van de aanvragen gaat om bijvoorbeeld meervoudige aanvragen, waarbij een combinatie van bouwen, afwijking bestemmingsplan en/of milieuvergunning aan de orde is.
  De ervaringen hiermee zijn (nog) niet positief.
 • De deskundigheid van Wabo-ambtenaren is niet altijd voldoende.
 • De klantvriendelijkheid schiet soms tekort. De ambtelijke organisaties zijn sterk intern gericht.
  Er is te weinig oog voor de belangen van burgers/ondernemers.
 • Het vooroverleg is té vrijblijvend, het tijdsverloop kent grote verschillen en de informatiebehoefte wordt onvoldoende gecoördineerd.
 • Bedrijven zijn nogal eens onvoorbereid. Zij dienen een vergunningaanvraag in, zonder dat ze weten welke informatie nodig is en aan welke eisen moet worden voldaan.
 • Zowel het bevoegd gezag als de uitvoering van de Wabo is sterk versnipperd: gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en de provincie spelen een rol. Soms ook het waterschap. Er is te weinig regie of onderlinge afstemming. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertragingen.

Op basis van dit rapport, wat u hieronder kunt downloaden, zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Kortgezegd komt het erop neer dat ook u als bruger of ondernemer meer aandacht aan de vergunningaanvraag moet besteden. Omdat het voor meerdere activiteiten al snel complex wordt, raden wij u aan om hiervoor een goede adviseur in te schakelen. Amitec heeft al ruime ervaring met de comlexiteit van de aanvragen en de knelpunten in het systeem en kan u dan ook duidelijk adviseren over de te varen koers. Bel of mail ons voor een afspraak.

Download het rapport.