icon-geluidsadviesGeluidsadvies

Amitec is een allround adviesbureau op het gebied van het Nederlandse vergunningenstelsel. Wij zijn praktisch georganiseerd en flexibel inzetbaar.

Akoestisch onderzoek
Geluid kunt u tegenkomen als u een milieuvergunning aanvraagt, of als u een kantoor of woning wilt realiseren, maar ook voor sport- en recreatieactiviteiten gelden er geluidseisen om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Amitec BV kan voor u de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • industrielawaai;
  • horecalawaai;
  • bouwakoestiek;
  • wegverkeerslawaai;
  • recreatielawaai;
  • referentiemetingen;
  • controlemetingen;
  • juridische toetsing/begeleiding;

Wilt u weten welk onderzoek voor u van toepassing is, neem dan contact met ons op.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is een thema wat in Nederland momenteel veel aandacht krijgt. Een slechte luchtkwaliteit is bedreigend voor de volksgezondheid.

Ondanks dat de luchtkwaliteit gedurende de afgelopen jaren beter is geworden, sterven er nog steeds, volgens een schatting van VROM, jaarlijks 18.000 mensen als gevolg van vervuilde lucht die ze inademen. Vooral mensen met hart- en vaatziekten blijken kwetsbare groepen te zijn. Het is daarom belangrijk luchtkwaliteit te monitoren en onderzoek te doen naar mogelijk bedreigende situaties.

Behalve voor het vaststellen van de luchtkwaliteit in de huidige situatie kan ook de luchtkwaliteit voor toekomstige scenario’s worden doorgerekend. Het programma biedt de mogelijkheid om contouren te plotten. Hierdoor ontstaat duidelijk inzicht in de ruimtelijke spreiding van de luchtvervuilende stoffen.

Amitec werkt al ruim 15 jaar volgens een kwaliteitszorgsysteem dat is gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001:2008

REFERENTIES

Klanttevredenheid vormt de basis van de relatie met onze opdrachtgevers. Ook draagt ons netwerk van partners bij tot deze tevredenheid.
Onze klanten komen uit elke mogelijke sector, hierondertreft u enkele opdrachtgevers van Amitec aan.

GTO Plating BV

13 december 2021

Pennings Metaalrecycling

13 december 2021

Glasbest

13 december 2021

Bunkercentrum Dongemond

28 januari 2021