Door de grote leegstand op bedrijventerreinen heeft u, als ondernemer, volop de keuze uit gebouwen, maar zijn de aanwezige vergunningen wel toereikend? Belangrijk is om te weten welke kosten gemaakt moeten worden voor de benodigde vergunningen of als u een bedrijf over wilt nemen, waar zitten dan de valkuilen met betrekking tot de vergunningen?

Voorbeeld 1:
U bent voornemens om een bedrijf over te nemen. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar realiseert u zich ook dat een bodemonderzoek van belang is?

Op welke mogelijke risico’s dient gelet te worden? Na de aankoop kunt u, als eigenaar, verantwoordelijk gehouden worden voor bijvoorbeeld:

 • Activiteiten die niet passen in het bestemmingsplan;
 • Gebouwen of bouwwerken zijn niet vergund, of hiervan is afgeweken tijdens de bouw;
 • Er is nog asbest aanwezig in de oude delen (<1993) van de bebouwing;
 • Asfaltverharding aanwezig (bitumenhoudend moet apart worden afgevoerd);
 • Verplichtingen vanuit de “milieuvergunning bij bedrijfsbeëindiging);
 • Is het bouw- en milieudossier compleet?

Voorbeeld 2:

U heeft uitbreidings-/verhuisplannen. U wilt een gebouw kopen/huren, waarvoor bent u wel/niet  aansprakelijk. Denk hierbij aan:

 • Staat het bestemmingsplan de nieuwe activiteiten toe en is, eventuele, uitbreiding toestaan;
 • Wanneer is het laatste bodemonderzoek uitgevoerd? Heeft de vorige gebruiker bij het verlaten van het pand een controle laten uitvoeren (bij koop bent u verantwoordelijk voor de vervuiling (schuldig eigenaar)) Bij huur bent u verantwoordelijk bij het verlaten van het pand;
 • Hebben er bouwkundige aanpassingen plaatsgevonden zonder dat hiervoor bouwvergunning is verleend (zo ja, dan bent u verantwoordelijk);
 • Kan voor de gewenste activiteiten gebruikgemaakt worden van een bestaande milieuvergunning/ melding?
 • Liggen er woningen, scholen e.d. in de omgeving? Dit zijn gevoelige objecten die een speciale beschermde status hebben.

Al met al zijn er bij de aankoop van een bestaand bedrijfsperceel, of overname van een bedrijf diverse aspecten, die van invloed kunnen zijn op de bruikbaarheid. Ons advies is om deze al voor de prijsonderhandelingen inzichtelijk te krijgen, zodat u niet  voor verassingen komt te staan.

Voorbeeld 3:

U bent voornemens om een bedrijf uit een faillissement over te nemen en een doorstart te maken. Ook dan is het belangrijk om te informeren naar de verschillende aspecten van het bedrijf, voordat u een dergelijke beslissing neemt.

Zijn er controles door de overheid uitgevoerd? Zijn alle documenten aanwezig, zodat u snel inzicht krijgt in de bedrijfsactiviteiten en eventuele verplichtingen die hieruit voortvloeien?

Voor meer informatie en de prijsbepaling  van een toetsing, betreffend bovengenoemde onderwerpen, maken wij graag een afspraak.