plattegrond bestemmingsplan

Weet u welke mogelijkheden een bestemmingsplan voor uw bedrijf of woning biedt? Momenteel zijn veel gemeente in de weer om bestemmingsplannen te actualiseren. Waarom dit belangrijk is, kunt u hier (link RegioInBedrijf) lezen.

Wanneer moet u als ondernemer of particulier nu eigenlijk bezwaar maken? 

Het bestemmingsplan kent meerdere fasen en aan het einde van iedere fase maakt de gemeente dit bekend. De volgende fasen worden globaal doorlopen:

  • Vooraankondiging
  • Voorontwerp
  • Ontwerp
  • Defintief

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan wil opstellen of een bestemmingsplan wil herzien, kan zij dit aankondigen in de lokale krant. U kunt hiervan kennis nemen en wij adviseren u dan in ieder geval ook in de gaten te houden wanneer een (voor)ontwerp wordt gepubliceerd.

Het voorontwerp is eigenlijk een conceptbestemmingsplan, waarmee u als ondernemer wordt geïnformeerd over de aanpassingen van uw gebruik- en bouwmogelijken. U mag hiertegen een inspraakreactie indienen bij de gemeente, maar dit hoeft niet. Ook kan het zijn dat een gemeente besluit deze stap over te slaan, omdat men verschillende informatieavonden heeft gehouden om de bedrijven en bewoners te infromeren.

Het ontwerp is het eerste jurdische bestemmingsplan waar u op moet reageren als u niet eens bent met de wijze waarop u bedrijf of woning in het bestemmingsplan is opgenomen. Mocht u besluit niet te reageren, verspeelt u uw rechten om in een later stadium dit toch te doen.

Het definitieve bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld en treedt zes weken na de publicatie hiervan in werking. Vanaf dat moment kan de gemeente ook vergunning afgeven op basis van dit nieuwe bestemmingsplan.  Mocht u in dit bestemmingsplan nog steeds niet goed zijn opgenomen, zodat u in de toekomst ernstig beperkt wordt, kunt u een beroep installen bij de Raad van State. Deze beoordeelt als onafhankelijk rechtsprekend staatsorgaan uw bewaren en komen dan tot een conclusie/vonnis.

Amitec bewaakt, informeert en reageert op bestemmingsplannen voor haar opdrachtgevers. Door de landelijke afspraken over bestemmingsplannen kunnen wij snel een duideljik uw situatie analyseren en u over de (on)mogelijkheden informeren.

Bel voor een afspraak.

Amitec BV
Hans Clemens