Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen. Dit betekent dat de overheid de burger serieus neemt en met respect behandelt.
Om dit voor u meetbaar te maken, heeft de Nationale Ombudsman samen met de gemeenten, hiervoor een aantal spelregels voor opgesteld. Deze spelregels zijn samengevat in vier onderdelen:
A.  Open en duidelijk
B.   Respectvol
C.  Betrokken en oplossingsgericht
D.  Eerlijk en betrouwbaar
Onderaan deze pagina treft u alle 22 spelregels aan.
Dit maakt nog niet dat het gesneden koek is om een vraag te formuleren waar de overheid voor u een oplossing kan bedenken. Laat staan dat dit ‘even’ in een vergunningaanvraag kan worden vertaald. Een goede communicatie is hierbij erg belangrijk.
Amitec kan u helpen bij het formuleren van uw vraag en adviseren over de communicatie met de overheid. Bel of mail ons voor een afspraak.